دربـــــاره ما – MB.Handmades

دست سازهای  MB

توسط  مریم بهرامی فارغ التحصیل رشته گراقیک از سال 1390 آغاز به کار نموده است و تا کنون صدها  محصول تولید نموده است.

تماتی آثاری که مشاهده می کنید طرح ها وایده های مریم بهرامی کارشناس ارتباط تصویری می باشد وتمامی حقوق مربوط به ایشان است.